Historie

001668-mBěhem druhé světové války byl velký nedostatek přírodních surovin, mj. také korku, který je zapotřebí k výrobě linolea. Proto bylo nutné přijít s novou alternativou, kterou se stal počátkem padesátých let syntetický materiál na bázi ropy, polyvinylchlorid – PVC. První PVC vyrobila společnost Dinamic Nobel na linkách od DLW, původně sloužících k výrobě linolea. Od té doby nastartovalo rychlý vzestup. Jednalo se o poddajný, hygienicky nezávadný materiál, s možností barvení a poměrně jednoduchou výrob-ní technologií, rychlejší a tudíž i levnější než je výroba linolea.Současné PVC podlahoviny se však s těmi původními nedají srovnávat.Za půl století prodělaly značný skok vpřed, takže v současné době najdeme na trhu širokou škálu druhů této krytiny, od cenově dostupných alternativ určených pro běžné použití v domácnostech, až po speciální krytiny například s protiskluznou úpravou.

Technologie a design

PVC podlahoviny se dělí na homogenní a heterogenní. Homogenní PVC je vyrobené z jedné, většinou 2 mm silné vrstvy probarvené v celé tloušce. Nabízí dvě varianty designů, mramorovaný nebo „čipsový“.

001669-mHeterogenní PVC se skládá z nosné, vzhledové a transparentní nášlapné vrstvy. Kvalitnější krytiny mají nosnou vrstvu tvořenou z čistého nerecyklovaného PVC, v levnějších variantách určených pro menší zátěže může být výchozí granulát z recyklovaného PVC s přídavkem náhradních plnidel. Vzhledovou část tvoří u dražších materiál fototapeta, nebo je tištěná. Díky této vrstvě máme na výběr širokou škálu imitací různých přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen, dlažba, kovy, výrazných barevných designů, třpytivých vzorů, novinkou je např. povrch, který vede světlo, navržený německým architektem Teheranim.Dražší materiály jdou ještě dále a na povrchu jsou opatřeny autentickým gravírem. Také formáty se přibližují klasickým materiálům, seženeme např. PVC lamely jako alternativu k dřevným parketám,čtverce nebo klasické pásy .

Tlouška nášlapné vrstvy rozhoduje o vhodnosti použití podlahoviny a její odolnosti proti oděru. Podle EN 685 rozdělujeme podlahoviny dle stupně zatížení na určené pro bytové prostory, třída 22 – 23,komerční (např. kanceláře), třída 31 – 34 a průmyslové objekty(dílny, sklady apod.), třída 41 – 43. Heterogenní PVC bývá zpravidla několikanásobně tužší a tvrdší než homogenní a tedy lépe odolává případnému poškrábání.

Údržba

krytiny1U převážné většiny povrchů s výjimkou speciálních krytin pro zvláštní určení je nutné před uvedením do provozu podlahu důkladně vyčistit, zbavit zbytků lepidel a nanést ochranné vrstvy, které chrání krytinu proti vzniku provozního poškození, např. vrypům, nadměrnému znečišťování, a usnadují údržbu, neboť se nečistoty nedostávají do pórů podlahoviny. Existují různé druhy PVC krytin, s různými povrchovými úpravami. PVC ošetřené polyuretanem PUR může cca o 50 – 70 %snížit poréznost krytiny, ošetření se v takovém případ provádí zhruba až po dvou letech po pokládce. Ještě dále se dostávají podlahoviny,u nichž se PUR vytvrzuje UV zářením. Zde můžeme hovořit o téměř bezúdržbové krytině, poréznost je snížena až o 95 %.

Zdroj: Podlahářské listy